eine akku für alle 80v_

82 V

82V Rasenmäher mit Radantrieb 46cm

Powerworks

82V Lithium-Ionen

82V Rasenmäher mit Radantrieb 46cm SET 2,5Ah

Powerworks

82V Lithium-Ionen

82V Rasenmäher mit Radantrieb 46cm SET 2x2,5Ah

Powerworks

82V Lithium-Ionen

82V Rasenmäher mit Radantrieb 51cm

Powerworks

82V Lithium-Ionen

82V Trimmer / Freischneider

Powerworks

82V Lithium-Ionen

82V Akku 2,5 Ah

Powerworks

82 V Lithium-Ionen

82V Akku 5 Ah

Powerworks

82 V Lithium-Ionen

82V Ladegerät

Powerworks

82 V Lithium-Ionen

82V Bläser

Powerworks

82V Lithium-Ionen

 

82V Rucksack - Bläser

Powerworks

82V Lithium-Ionen